Omexaminering Kyla

Omexaminering kyla - Omexaminering av kylcertifikat.

En kurs för dig med personligt kylcertifikat som behöver förnyas. Under de 5 år som gått sedan du tog ditt kylcertifikat har mycket hänt angående lagar och förordningar inom branschen. Dessa förändringar kommer att tas upp under kursen.

Kursinnehåll

Kursen består av genomgång av grundläggande termodynamik, kylprocessen, tabeller, diagram samt lagar och förordningar. Denna genomgång sker under 1,5 dag därefter sker examinationen på eftermiddagen dag 2.

Förberedelser

Utbildningens upplägg och utformning förutsätter att du har förberett dig innan du kommer hit genom att ha studerat dokumenten på nedanstående länkar:


Anmälan omexaminering kylutbildning


Kontaktuppgifter - deltagare
Kontaktuppgifter - deltagare
Kontaktuppgifter - företag
Kontaktuppgifter - företag
*Faktureringsadress uppges under adress.


Välj kategori I eller II

Anmälan gäller omexamination * (obligatorisk)
Anmälan gäller omexamination


Vi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024 08:24

Datum

Våren 2024

Förnyelse av kylcertifikat v.17 25-26/4
Start dag 1 09:00

Förnyelse av kylcertifikat v.22 30-31/5
Start dag 1 09:00

Hösten 2024

Förnyelse av kylcertifikat v.35
29-30/8
Start dag 1 09:00

Förnyelse av kylcertifikat v.43
24-25/10
Start dag 1 09:00

Förnyelse av kylcertifikat v.49
5-6/12
Start dag 1 09:00

Pris

7 300 kr exkl. moms
(varav teoretiskt prov 2 400 kr)

Vad ingår?

I priset ingår

All kurslitteratur. Du får materialet hemskickat i god tid före kursstart så att du kan bekanta dig med dess innehåll.

Utbildning 1,5 dag

Teoretiskt prov som tillhandahålls av Incert.

Lunch

Kaffe fm och em

Efter godkänd examinering tillkommer Incerts kostnader för utfärdande av Certifieringsbevis

Boende

Önskar du enbart göra teoretiskt prov?

Du är välkommen att göra teoretiskt prov på fredagar kl. 12.30 de veckor vi har utbildning och omcertifiering.

Önskar du att göra provet vid något annat tillfälle kan du kontakta:

Camilla Iljin
0433-724 45
camilla.iljin@markaryd.se

PRIS
2 400 kr exkl. moms