Omexaminering kategori V

Omexaminering av kylcertifikat kategori V

En kurs för dig som behöver förnya personligt kylcertifikat kat. V. Under de 5 år som gått sedan du tog ditt certifikat har mycket hänt angående lagar och förordningar inom branschen. De här förändringarna kommer att tas upp under kursen.

Kursen bedrivs under två dagar.
Dag 1 repetition av kyltekniken samt genomgång av gällande regelverk.
Dag 2 genomgång av självstudiefrågor samt digitalt examinationsprov kategori V från INCERT.

Kursinnehåll

Genomgång av gällande regelverk:
EG 517/2014, EG 1516/2007, SFS 2016:1128, EG 307:2008 och EG 2015/2067

Kort information om farligt gods och farligt avfall samt köldmedier och dess miljöpåverkan.

Förberedelser

Utbildningens upplägg och utformning förutsätter att du förberett dig innan du kommer hit genom att studera det kursmaterial du hemskickat vid anmälan till examinationen.

Läs mer om utbildningen i detta reklamblad , 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan katergori V


Kontaktuppgifter - deltagare
Kontaktuppgifter - deltagare
Kontaktuppgifter - företag
Kontaktuppgifter - företag
Faktureringsadress uppges under adress.


Anmälan gäller omexamination kategori V * (obligatorisk)
Anmälan gäller omexamination kategori VVi vill göra dig uppmärksam på att vi förbehåller oss rätten att ändra datum för examinationen. Skulle detta inträffa kontaktar vi dig för att boka ett nytt utbildningstillfälle!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024 08:26

Datum

Våren 2024

Förnyelse av kylcertifikat
kat. V


V.20 14-15/5
Start dag 1 09:00

Hösten 2024

Förnyelse av kylcertifikat
kat. V

V.41 8-9/10
Start dag 1 09:00

V.50 10-11/12
Start dag 1 09:00

Pris

7 300 kr exkl. moms
(varav teoretiskt prov 2 400 kr)
inklusive examinationsprov från INCERT, kursmaterial, fika och lunch under utbildningsdagarna.

Vad ingår?

I priset ingår

All kurslitteratur. Du får materialet hemskickat i god tid före kursstart så att du kan bekanta dig med dess innehåll.

Utbildning 1,5 dag

Teoretiskt prov som tillhandahålls av Incert.

Lunch

Kaffe fm och em

Efter godkänd examinering tillkommer Incerts kostnader för utfärdande av Certifieringsbevis

Boende

Önskar du enbart göra teoretiskt prov?

Du är välkommen att göra teoretiskt prov på fredagar kl. 12.30 de veckor vi har utbildning och omcertifiering.

Önskar du att göra provet vid något annat tillfälle kan du kontakta:

Camilla Iljin
0433-724 45
camilla.iljin@markaryd.se

PRIS
2 400 kr exkl. moms