Samhällsorientering

gerdigenbrastartisverige

Samhällsorientering på ditt språk ger dig en bra start i Sverige.
Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått
uppehållstillstånd. På kursen lär du dig mer om det svenska samhället, dina
rättigheter, skyldigheter, att leva, bo och verka här - och mycket annat som
främjar din etablering som ny i Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2023 21:14