Värmepumpstekniker

Bild

Värmepumpstekniker, 300 YH-poäng

Kärt barn har många namn; luftvärmepump, bergvärmepump, mark-
värmepump, sjövärmepump, frånluftpump etc. Gemensamt är att en värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten.
Och att det finns väldigt många modeller på marknaden. Du sparar miljö och pengar som fastighetsägare vilket gör att marknaden och därmed behovet av specialister inom värmepumpstekniken har ökat enormt det senaste decenniet.
I Sverige är vi ledande i utveckling av tekniken och
tillverkning av populära modeller. Behoven av att installera och serva är stora likaså förmågan att möta kunden med expertsynpunkter.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Kurserna är branschspecifika och anpassade till yrkeslivet. Praktik i form av Lärande i arbetslivet (LIA). Du får en yrkeshögskoleexamen och du blir en attraktiv medarbetare främst bland VVS-installatörerna men även hos tillverkare.
Som värmepumpstekniker jobbar du med att installera serva och kontrollera olika typer av värmepumpar. Det finns många upp­värmningsmetoder och tekniska lösningar och det kräver fackkunskaper för att avgöra vilket system som passar bäst. Mötet med kunden och ett självständigt arbete ställer krav på dig som företagsrepresentant och god problemlösare med stor servicevilja.

Kyl och värmepumps teknik 25 p

Praktisk kylteknik 25 p

Elteknik 25 p

Lia 1 20 p

Ventelationsteknik 10 p

Miljöpåverkan 5 p

Praktisk värmepumpsteknik 1 35 p

Styr- och reglerteknik 20 p

Lia 2 35 p

Kylcertifiering 15 p

Praktisk värmepumpsteknik 2 25 p

Affärsmannaskap 5 p

Lia 3 45 p

Examensarbete 10 p

Förkunskapskrav

För att ha grundläggande behörighet till Yh-utbildningar krävs det att du uppfyller något av kraven nedan:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet krävs

Informationsfilmer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023 14:13

Kontakt

Klas Lundström

Utbildningsledare

klas.lundstrom@markaryd.se
0433-724 74