Samhällsorientering för nyanlända

Är du ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om Sverige - för dig som är ny i Sverige och bor i Markaryds kommun! Kursen hålls på ett språk som du behärskar och pågår minst i 100 timmar under cirka 35 tillfällen. Kursen är gratis och kommer ge utrymme för dialoger, reflektioner samt studiebesök

Efter avslutat kurs får du ett intyg som talar om att du har gått kursen.

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som

 • är mellan 18 och 64 år.
 • är ny i Sverige.
 • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
 • har ett etableringsprogram eller är anhöriginvandrare och folkbokförd i Sverige inom de senaste 3 åren.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd. Du kommer få ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i det svenska samhället. Kursen kommer att ge dig kunskap om vad du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhället.
Vi anpassar innehållet och undervisningsmetoderna till dig och de andra deltagarnas erfarenhet.

Du får också chans att diskutera och ställa frågor. På kursen går vi bland annat i genom hur man söker arbete och olika sätt att se på barnuppfostran och hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården. Vi gör även studiebesök.

Samhällsorienteringen genomförs på ett objektivt sätt och baseras på de svenska grundlagarna och internationella konventioner.

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion och ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl.

Människor
Samhällsorientering text

Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
 • Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • Hur samhället är organiserat
 • Praktiskt vardagsliv

Kurserna i Markaryds kommun består av fyra block:

Del 1: Välkommen till Sverige

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige

Del 2: Arbete och utbildning

 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Bristyrken och arbetsmarknad
 • Vuxenutbildning och högre utbildning

Del 3: Demokrati och delaktighet 

 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att påverka i Sverige
 • Rättssystemet i Sverige

Del 4: Att leva sitt liv i Sverige 

 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Föreningsliv
 • Att åldras i Sverige

Du får undervisning en gång eller två gånger i veckan, antingen i klassrum eller via webben beroende på språk.

I vuxenutbildningens fina lokaler på Hannabadsvägen 2C, 285 32 Markaryd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2023 09:14

Kontakt

Samhällsorientering Vuxenutbildningen

vuxenutbildningen@markaryd.se
0433 - 720 00