Grundläggande utbildning för vuxna

Matematik

Klassundervisning på Lärcentrum Markaryd

Om grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i grundskolan.

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Utbildningen är för dig som

  • behöver komplettera dina kunskaper
  • vill få kunskaper för att kunna fortsätta studera på gymnasienivå
  • har läst sfi och vill fortsätta dina studier inom vuxenutbildningen
  • inte har gått i grundskolan.

Du har rätt att studera grundläggande nivå inom vuxenutbildning från och med 1 juli det år då du fyller 20 år, om du

1. Är bosatt i landet
2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar att ge
3. Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

På Lärcentrum Markaryd kan du läsa grundläggande kurserna:
- Svenska som andraspråk

På distans kan du läsa grundläggande kurserna:
- Matematik
- Svenska/Svenska som andraspråk
- Samhällskunskap
- Engelska
- Religionskunskap
- Historia
- Geografi
- Fysik
- Kemi
- Biologi

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2023 08:56