Prövning

Bild

Prövning

Vad är en prövning och hur går det till?

När du genomför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan läser på egen hand in de kunskaper som ingår i kursplanen. Prövningen går ut på att en lärare gör en bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens betygskriterier. De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov och laborationer. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller t o m under en längre period beroende på kurs. Du planerar upplägget av prövningen med en lärare och det är viktigt att du meddelar om du har några särskilda behov såsom läs- och skrivsvårigheter t.ex. Målet är att du ska få ett betyg i kursen.

Tänk på att även om du gör prövningen på distans kan det krävas att du gör vissa moment på plats. Detta gäller till exempel i de kurser där det ingår nationella prov vilka alltid görs på plats. För mer information om detta kontakta aktuell skola inför anmälan.

Hur anmäler jag mig till en prövning?

Du anmäler dig till prövning genom att kontakta oss på vuxenutbildningen@markaryd.se eller 0433-722 51

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka även om du inte påbörjar din prövning eller om du avbryter den.

Observera att en prövning inte berättigar till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vi erbjuder prövning i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Sista anmälningsdag för höstens prövningar är den 13 september 2024.

Prövning i svenska/svenska som andraspråk genomförs på Lärcentrum Markaryd under veckorna 41-42.

Prövning i matematik genomförs på Lärcentrum Markaryd den 18 oktober 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024 10:50